De geschiedenis van spruitjes

Niet iedereen eet graag spruitjes, maar ze zijn wél wereldberoemd. Zeker de Brusselse spruitjes! Maar vanwaar komen ze eigenlijk?

Het is zeker niet zo dat de Brusselse spruitjes de enige soort spruitkool zijn. Doorheen de eeuwen zijn er verschillende varianten gekweekt. Historici gaan er echter van uit dat de eerste gecultiveerde spruiten duizenden jaren oud zijn. Zo aten de Romeinen ze al! Natuurlijk bestaat de kans dat er vóór de Romeinen al spruiten werden gekweekt. Maar het zou pas in de Oudheid zijn dat men ziet dat spruitjes op grote schaal geconsumeerd werden.

De Brusselse spruiten

Het zijn natuurlijk de Brusselse spruiten die de meeste bekendheid genieten. Algemeen wordt aangenomen dat men in West-Europa sinds de 13de eeuw spruiten cultiveert en eet. Hoewel er waarschijnlijk al eerdere kennismakingen waren door de wijd verspreide Romeinen.

Het is ook vanaf de 13de eeuw dat men in de omgeving van Brussel spruitjes begon te cultiveren. Maar pas vanaf de 18de eeuw zouden ze gekweekt zijn tot de bekende spruiten die we nu nog altijd kennen en eten.

Wereldberoemde spruitjes uit België

Omdat de meest populaire spruit uit de omgeving van Brussel kwam, is het dus niet meer dan logisch dat men het over de hele wereld over Brusselse spruitjes heeft. Want het waren Amerikaanse kolonisten die ze mee naar de Nieuwe Wereld namen. Het begin van een nog altijd durende export van spruitjes!

Bron: http://www.historicusrob.be/geschiedenis-blog/geschiedenis-spruitjes/